Kłopoty z doborem średnicy

Pretekstem do napisania tego artykułu były coraz częstsze pytania z którymi wielokrotnie spotykam się w swojej codziennej pracy. Jaki komin? Jaki przekrój? Jaka wysokość komina? Co zrobić, aby komin miał prawidłowy ciąg? Te pytania zadają nie tylko osoby prywatne i inwestorzy, ale również wykonawcy i projektanci. Rozwój nowoczesnej techniki grzewczej sprawił, że czasy w których dobierało się przekrój komina standardowo lub na „oko” się skończyły. Kocioł, łącznik oraz komin są elementami, które muszą być do siebie idealnie dopasowane. Oczywiście tradycyjne metody obliczania np. na podstawie wzorów Redtenbachera czy Sandera są nadal aktualne jednak prawdziwą rewolucję w tym temacie sprawiły firmy zajmujące się techniką kominową. Na podstawie obliczeń zamieszczonych w DIN 4705 zostały opracowane nowoczesne diagramy i programy komputerowe, które umożliwiają precyzyjne i dokładne dobranie komina. Właściwy przekrój komina stanowi podstawę i przesłankę do nienagannego działania instalacji odprowadzania spalin. Jest on zależny od wielu czynników min. takich jak rodzaj paliwa, kotła, wysokość efektywna komina, rodzaj ocieplenia itp. Odpowiedni przekrój komina zapewnia konieczne ciśnienie wyporu w urządzeniu grzewczym oraz odprowadzenie gazów na zewnątrz przez dach przy podciśnieniu w kominie. Przebieg ciśnienia na wylocie spalin z kotła w zależności od przekroju komina przedstawia diagram poniżej. Wykres pokazuje wyraźnie jak przy dużej średnicy komina pojawia się relatywnie małe podciśnienie na wylocie spalin z kotła, ponieważ gazy spalinowe znacznie się schładzają. Przy malejącej średnicy wzrasta podciśnienie, gdyż siła wyporu jest większa w następstwie niewielkiego oziębienia gazów wylotowych. Podciśnienie osiąga swą najwyższą wartość tam, gdzie przy malejącym przekroju siły wyporu i oporów przepływów utrzymują równowagę.
Całkowity zakres przekroju może zostać podzielony na trzy obszary:

  • Zakres nadwymiarowych przekrojów, w którym w większości występuje wystarczający ciąg kominowy, ale powstają problemy poprzez zbyt mocne oziębienie gazów wylotowych.
  • Obszar planowanego komina, w którym osiągane są optymalne warunki ciągu i temperatury.
  • Zakres nadciśnienia, który jest niedozwolony w kominach tradycyjnych ze względów bezpieczeństwa i ryzyka wydostania się gazów spalinowych z kominów

Nieprawidłowo zwymiarowany komin może spowodować:

  • Dodatkowe zużycie energii
  • Zwiększone osadzanie sadzy na ściankach komina
  • Niepoprawne działanie automatyki kotła
  • Powstawanie dużych ilości kondensatu
  • Nieprawidłowy ciąg a wręcz zanik ciągu

Aby uniknąć tego typu problemów należy więc zaprojektować prawidłowo komin. Jedną z najprostszych metod jest skorzystanie z gotowych diagramów do obliczania średnic. Przy ich stosowaniu należy jednak pamiętać że zostały one opracowane dla określonych założeń tzn. oporności przewodzenia, chropowatości ścianki wewnętrznej komina, zapotrzebowania na ciąg, długości łącznika itp. Jeżeli do tego znamy jeszcze podstawowe dane dotyczące paliwa, kotła i efektywnej wysokości projektowanego komina to wyznaczenie średnicy nie jest żadnym problemem.
Inną metodą wyznaczania przekrojów są programy komputerowe, które praktycznie w sposób nieograniczony można wykorzystywać przy doborach średnic i opracowywaniu koncepcji instalacji kominowej. Umożliwiają one wykorzystanie bogatej bazy z parametrami kotłów i różnymi rodzajami kominów. Istnieje jeszcze inna możliwość dobrania odpowiedniego komina, a mianowicie skorzystanie z doradztwa doświadczonej firmy zajmującej się techniką kominową. Nasi doradcy w sposób kompetentny i fachowy rozwiążą każdy problem z instalacją kominową.

Praktyczne porady aktualizowane są w oparciu o artykuły zawarte na łamach miesięcznika „Kominiarz Polski”. Chcesz wiedzieć więcej odwiedz http://www.kominiarz.org.pl